10000Nm传动轴扭转试验机 空间2米 【湖南订单】_价格_参数_说明书_济南中创扭转试验机厂家

湖南客户订购ZCNZ-10000Nm 传动轴扭转试验机   空间2米   配置见技术协议  交货周期45个工作日COPYRIGHT (©) 2021 济南中创试验机厂 All rights reserved鲁ICP备10018659号-19